Despre noi

Centrul DEDIC este o organizaţie neguvernamentală non-profit independentă, înfiinţată în 2012, care are ca scop principal de a contribui la dezvoltarea dialogului cultural, european, a valorilor comunitare şi a diplomaţiei culturale.

Obiectivele noastre sunt:

  • Studierea şi organizarea cercetării privind diplomaţia publică şi culturală, procesul decizional european şi internaţional, dezvoltarea societăţii civile, mecanismele comunicării europene, promovarea drepturilor omului şi a democraţiei.
  • Formularea şi propunerea de soluţii pentru dezvoltarea politicilor europene şi naţionale în domeniile: cultură şi audiovizual; educaţie şi inovare; tineret şi sport; ocuparea forţei de muncă; mediu; dezvoltare regională; dezvoltare rurală; turism; relaţii internaţionale şi afaceri externe;
  • Promovarea cetăţeniei europene active, a comunicării şi dialogului european;
  • Promovarea diplomaţiei culturale, a dialogului interetnic şi interconfesional, a interculturalităţii, a multiculturalităţii, a nediscriminării şi egalităţii, a valorilor şi politicilor comunitare europene, naţionale, regionale şi locale;
  • Susţinerea iniţiativelor pentru promovarea valorilor culturale europene, prin cercetare, acţiune civică, activităţi de cultură, educaţie;
  • Derularea de programe pentru formare profesională.